Nieuwe Haagse School

nieuwe haagse school


haagsche school kunst stroming

 

 


Haagse School Nieuwe

Jos van den Berg is een bekende Haagse kunstschilder. Op deze website zijn werk en schilderijen. De kunst van Jos is te classificeren onder de Nieuwe Haagse School.

De abstracte en figuratieve kunst van na 1950 tot heden, met vertegenwoordigers van de groepen Verve, Atol, de Posthoorn, Fugare en de Haagse Aquarellisten vormen weer het tweede deel. Van Sierk Schroder (1903 - 2002) en kees AndrČa (1916).


De stroming Haagse School, met onder anderen Mesdag, de gebroeders Maris, Jozef Israels, en anderen. De tweede stroming is een eeuw later ontstaan, in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De Nieuwe Haagse school is wel de term die wordt gebruikt voor de kunstenaars die zich groeperen in diverse verenigingen. Ze worden als tegenhangers gezien van de kunstbewegingen in Amsterdam in de jaren vijftig en zestig, waaronder Cobra.

Hieronder enkele kunst stromingen:
Art Deco 
Barok 
Bauhaus, das 
CoBrA 
Colorfield Painting 
Expressionisme 
Fauvisme 
Impressionisme 
Materieschilderkunst 
Neo-Impressionisme 
Nieuwe Bouwen, Het 
Nieuwe Realisten 
Nieuwe Zakelijkheid 
Post-Impressionisme 
School van Barbizon 
School van Fontainebleau 


nieuwe haagse school

 

Haagse School

Den Haag Scheveningen Rijswijk Delft kunst kunstenaar.

Nieuwe

New Neue niew niewe nieuw school haagsch haagsche, haache.

Verwijzingen

 

Hieronder een opsomming van alle stromingen:
Abstract Expressionisme 
Amsterdamse School 
Appropriation Art 
Architectuurschilderkunst 
Art Deco 
Art Nouveau 
Arts and Crafts
Barok 
Bauhaus, das 
Biedermeier 
Blaue Reiter, der 
Br¸cke, die 
Caravaggisme 
Classicisme 
CoBrA 
Colorfield Painting 
Conceptuele kunst 
Constructivisme 
Cubisme 
Dada 
Divisionisme 
Expressionisme 
Fauvisme 
Fijnschilderkunst 
Functionalisme 
Futurisme 
Gotiek 
Haagse School 
Hard edge
Impressionisme 
Internationale Gotiek 
Intimisme 
Italianisanten
Jugendstil - Zie: Art Nouveau 
Land Art 
Louis XIV-stijl 
Magisch Realisme 
ManiÎrisme 
Materieschilderkunst 
Memphis 
Minimal Art 
Modernisme 
M¸nchener Sezession 
Nabis, les 
Naturalisme 
Nazarenen 
Neo-Classicisme 
Neo-Impressionisme 
Neo-stijlen 
Neue Wilde 
Nieuwe Bouwen, Het 
Nieuwe Realisten 
Nieuwe Zakelijkheid 
Op Art
Pointillisme 
Pop Art 
Post-Impressionisme 
Realisme 
Renaissance 
Rococo 
Romaans 
Romantiek 
School van Barbizon 
School van Fontainebleau 
De Stijl 
Surrealisme 
Symbolisme 
Tachisme 
Vingt, Les 
Vlaamse Barok